Branża usług B2B

Branża usługowa rozwija się w naszym kraju z roku na rok coraz bardziej. Przełożenie środka ciężkości z przemysłu na usługi jest także wyznacznikiem stopnia rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego państwa dążą do tego, by w ich gospodarce rósł odsetek firm usługowych. Coraz więcej powstaje także firm, które specjalizują się w usługach dla firm. Na rynku spotkać można wiele firm, z różnych branż, które swoją ofertę kierują zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm. Są także takie, które kierują swoje usługi wyłącznie do firm.

Wśród branż zorientowanych typowo na obsługę przedsiębiorstw lub prowadzących usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych należy wymienić przede wszystkim:

-branże informatyczną – informatyka to szerokie pojęcie, w którym mieści się zarówno naprawa sprzętu komputerowego, obsługa informatyczna firm, jak i tworzenie oprogramowania dedykowanego firmom. Można zatem spotkać firmy IT wyspecjalizowane w dostarczaniu programów, które mają ułatwiać prowadzenie firmy, takich jak CRM, ERP, czy oprogramowanie skierowane do konkretnych branż: np. logistycznej, księgowej czy hotelarskiej. Inną formą usług świadczonych na rzecz firm jest administracja firmowymi sieciami, gdzie informatycy troszczą się o to, aby wewnętrzne sieci informatyczne firm działały bez żadnych zakłóceń, często ta usług połączona jest także z naprawami sprzętu firmowego,

-branże prawną – coraz częściej firmy delegują swoje zlecenia w zakresie doradztwa prawnego do kancelarii zajmujących się obsługą firm. Zadaniem takich kancelarii jest opiniowanie i przygotowanie umów, reprezentacja spółek przed organami administracji państwowej czy rozwiązywanie bieżących problemów prawnych firmy. Istnieją także firmy z pogranicza branży prawnej i księgowej, takie jak np. firmy zajmujące się szczególnym typem prawa, jakim jest prawo podatkowe, świadczą one usługi z zakresu doradztwa podatkowego, przykładem takiej firmy jest między innymi – www.bttp.pl,

-branża księgowa – prowadzenie księgowości firmowej to kolejny rodzaj usług świadczonych w modelu B2B. Firmy zlecają prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także księgowości biurom rachunkowym. Takie biura często reprezentują także firmę przed Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, przejmują na siebie prowadzenie archiwum firmy czy sporządzanie rocznych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,

-branża bankowa – na rynku można spotkać banki, które swoją ofertę kierują zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych, ale są także banki zorientowane wyłącznie na pozyskiwanie klientów biznesowych.