Innowacyjność jako element budowania przewagi rynkowej firmy

Przewaga rynkowa to coś, do czego dąży każde przedsiębiorstwo, zapewnia ona zbyt na towary i usługi, a zatem generuj duże zyski. Istnieją różne metody i strategie zyskiwania przewagi konkurencyjnej, coraz częściej jednak na pierwszy plan eksperci i specjaliści w dziedzinie ekonomii i zarządzania wysuwają zagadnienia takie jak innowacyjność, wynalazczość, wykorzystanie know – how oraz nastawienie na tworzenie przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Wszystkie te terminy, choć dobrze znane dla wielu przedsiębiorców wydają się jedynie teoretycznymi sformułowaniami, tymczasem mają one nad wyraz praktyczny wymiar, który może przyczynić się do zwiększenia zysków firmy oraz wysunięcia się jej do roli lidera w branży.

Na czym polega innowacyjność?

Jak pisał Joseph Alois Schumpeter są to działania polegające na wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług, wprowadzaniu nowych sposobów produkcji, zarządzania firmą, tworzenie nowych rynków zbytu oraz wprowadzanie nowych sposobów sprzedaży i zakupu. Wszystkie te działania to innowacje, aby zaistniały one w firmie konieczne są działy, które zajmują się opracowywaniem innowacji, a więc działy badawczo – rozwojowe. Istnieje wiele przykładów, również z polskiego rynku, gdzie firmy wprowadzając innowacje zdołałby wybić się, a niekiedy urosły nawet do roli liderów rynku. Są branże, w których innowacyjność jest niejako wymogiem, jeśli firma nie prowadzi badań nad ulepszaniem i wprowadzaniem nowych produktów, staje się tylko kwestią czasu jej upadek, przykładami są tutaj na przykład branża motoryzacyjna czy branża kosmetyczna.

Coraz częściej mówi się, że współczesna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, bowiem wiedza stanowi w niej najcenniejszy towar, idąc tym tropem należy przyjąć, że bez zdobywania nowej wiedzy i wykorzystania jej w kreatywny sposób do tworzenia innowacji, firmy upadają.

Firmy, które stawiają na badania i rozwój zyskują nie tylko możliwość opracowania nowych rozwiązań i stworzenia wynalazków, które zrewolucjonizują branżę, ale także mają możliwość skorzystania z ulg na B + R. Więcej na temat takiej ulgi można przeczytać na stronie – http://bttp.pl.

Jak widać istnieje wiele powodów, dla których firmy chcą i powinny inwestować w innowacyjność oraz działalność badawczo – rozwojową, nawet jeśli wiąże się ona z dużymi kosztami i jest w swej istocie przedsięwzięciem ryzykownym, to zyski, które może przynieść są wręcz nieporównywalnie duże w porównaniu z innymi strategiami budowania przewagi rynkowej.