Założenie firmy w Hiszpanii krok po kroku

Wiele osób w Polsce rozważa założenie firmy w Hiszpanii. Hiszpański rynek wydaje się coraz bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców z zagranicy, w związku z tym bardzo chętnie decydują się oni na założenie działalności gospodarczej na Półwyspie Iberyjskim.

Poza słoneczną pogodą oraz dostępem do ciepłych mórz, Hiszpania oferuje także liczne korzyści dla przedsiębiorców. Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Hiszpanii można wybierać  pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą, czyli autónomo, a działalnością w formie spółki.

Założenie firmy w Hiszpanii – jednoosobowa działalność gospodarcza – autónomo 

Aby otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w Hiszpanii – samozatrudnienie – obcokrajowcy powinni dopełnić kilka istotnych formalności przed przystąpieniem do samej procedury rejestracji takiej firmy. Pierwszym krokiem jest uzyskanie numeru identyfikacji dla obcokrajowca – Número de Identificación de Extranjero, czyli w skrócie NIE. Ten numer będzie wymagany również do otwarcia rachunku bankowego w Hiszpanii. Warto wspomnieć, że wykonywanie wielu zawodów w Hiszpanii (np. lekarz, prawnik, architekt) wiąże się z uznaniem odpowiednich kwalifikacji w tym kraju.

Następnie należy uzyskać Numer Ubezpieczenia Społecznego i udać się do odpowiednika Urzędu Skarbowego, aby złożyć tam wniosek korzystając z formularza 036 – wniosek pełny lub 037 – wniosek uproszczony. Kolejny krok to zarejestrowanie działalności w systemie RETA – Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, czyli przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak otworzyć firmę w Hiszpanii – spółka?

Formą prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii może być także spółka cywilna – Sociedad Civil. Umowa takiej spółki może zostać zawarta w dowolnej formie. Wyjątkiem jest tu jednak sytuacja, w której wspólnicy do spółki Sociedad Civil wnoszą nieruchomość bądź prawa rzeczowe. W takim przypadki koniecznym będzie zawarcie umowy w postaci aktu notarialnego. Spółka cywilna – Sociedad Civil nie ma osobowości prawnej, natomiast za jej zobowiązania odpowiadają wspólnicy.

Pośród spółek handlowych w Hiszpanii wyróżnia się:

  • spółki osobowe – są to spółka jawna oraz spółka komandytowa;
  • spółki kapitałowe – czyli spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorcy najczęściej spośród spółek handlowych decydują się założenie firmy w Hiszpanii w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli S.L. – Sociedad Limitada.

Aby założyć spółkę Sociedad Limitada, należy uzyskać zaświadczenie z Registro Mercantil, czyli Rejestru Handlowego. Potwierdza ono dostępność nazwy zaproponowanej dla danej spółki. Jeżeli wspólnikami są cudzoziemcy, należy także uzyskać Numer Identyfikacji obcokrajowca – NIE. Kolejnym ważnym dokumentem jest Numer Identyfikacji podatkowej – NIF.

Trzeba także zadbać o najistotniejszy dokument, czyli statut spółki. Określa on zasady funkcjonowania tej spółki. Jest również podstawą do podpisania aktu założycielskiego Sociedad Limitada przez wszystkich wspólników, który powinno się wykonać przed notariuszem. Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki we wspomnianym Registro Mercantil. Należy także jeszcze przed rozpoczęciem takiej działalności zakomunikować w Agencia Tributaria zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej, aby uzyskać zezwolenie na jej prowadzenie. Kapitał zakładowy to przynajmniej 3000 EUR i należy go wpłacić na rachunek bankowy w całości w chwili zakładania spółki.

 

Zobacz także poradnik: Open a company in Spain