Założenie firmy krok po kroku

Założenie firmy krok po kroku

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej Założenie własnej firmy, w obecnej rzeczywistości polskiej nie jest wcale tak skomplikowanym procesem i zasadniczo można powołać firmę do życia w ciągu jednego dnia. Mowa oczywiście o jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółce cywilnej, czyli o najprostszych formach prawnych, im bardziej skomplikowana forma prawna, tym większych formalności wymaga i tym trudniejszy jest proces jej zakładania. Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą należy wypełnić wniosek CEIDG – 1, a potem w…

Read More
1 4 5 6